Zásoby_test č. 3

No Description

Společnost Venex, a.s. měla během účetního období následující účetní operace ohledně materiálu. Společnost účtuje materiál způsobem A.

Return to the quiz maker homepage.

Sorry. You need to have Javascript enabled to view this content. It is designed for use with Internet Explorer 8+, Firefox 10+, Chrome 17+, Android 2.0+, iOS 4.0+